Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يکي از موارد مهم براي منابع درآمدي آينده، ماليات است. ماليات علاوه بر تامين مالي مورد نياز دولت نقدينگي را نيز کنترل کرده و ضمن توزيع بهتر درآمد و ثروت کشور آن‌ها را در محل‌هاي مناسب خرج مي‌کند. در کشورهاي در حال توسعه مثل ايران درآمدهاي مالياتي پس از درآمدهاي نفتي از اهميت خاصي برخوردارند. از طرف ديگر ترکيب درآمدهاي مالياتي به علت عوامل اقتصادي و فرهنگي و تاريخي از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است، هر چند براساس تحقيقات به عمل آمده، کشورهاي در حال توسعه نسبت به کشورهاي صنعتي در امر وصول ماليات از تزلزل بيش‌تري برخوردارند. مسلما در وصول ماليات‌ها در کشورهاي در حال توسعه بايد نکات مهمي‌را در نظر گرفت. سهم هر فرد در پرداخت ماليات بايد متناسب با درآمد و يا ثروت وي باشد.

افرادي که درآمد بيش‌تري کسب مي‌کنند نشانه آن است که آن‌ها از امکانات موجود جامعه بيش‌تر استفاده مي‌کنند، در نتيجه بايد براي تامين امور مالي جامعه نيز سهم بيش‌تري را پرداخت کنند. در اين صورت عدالت اجتماعي که يکي از اهداف بارز و مورد تاکيد نظام اسلامي‌است نيز تحقق خواهد يافت.ماليات عمده‌ترين منبع تامين‌کننده مخارج دولت است علاوه بر آن دولت با اخذ ماليات و جمع‌آوري و هدايت آن در جهت انجام سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي در واقع نقشي زيربنايي را در توسعه اقتصادي ايفا مي‌کند؛ در اين حالت که دولت به منبع مهم درآمدهاي مالياتي چشم دوخته تا بتواند طرح‌هاي عظيم اقتصادي خود را به نحو جامع و کامل اجرا کند. متاسفانه با توجه به اهميت همکاري اشخاص حقيقي و حقوقي با دولت به شکل عام، و سازمان امور مالياتي به شکل خاص، در برخي موارد مشاهده مي‌شود که افرادي درصدد عدم انجام مسئوليت قانوني خويش در قبال برخورداري از خدمات دولتي هستند و ماليات قانوني و حقه دولت را پرداخت نمي‌کنند. کوشش براي کاستن از بار مالياتي در گذشته و حال امر رايجي بوده و افراد بسياري کوشش خود را صرف يافتن راه‌هايي جهت نيل به اين مقصود مي‌کنند.

در حسابداري وقتي فرد كالايي را خريداري مي‌كند و نمي‌خواهد ماليات بر ارزش افزوده آن را بپردازد از راه‌هاي ديگري مانند فاكتور فروشي استفاده مي‌كند كه در آنها رقم خريد و فروش به صورت واقعي اعلام نشده است. قرار بر اين است افرادي كه كار بازرگاني انجام مي‌دهند، هر سه ماه يك‌بار ليست خريد و فروش خود را سازمان امور مالياتي کشور بدهند، درغير اين‌صورت خريدهاي آن‌ها مورد قبول واقع نمي‌شود؛ و وقتي خريد را قبول نكنند ماليات افزايش پيدا مي‌كند.

اين در حالي است که در كشورهاي ديگر شهروندان از پليس مالياتي بيشتر حساب مي‌برند و فرار مالياتي به سادگي امکان پذير نيست. اگر موسسه‌اي آگهي كند كه گزارش حسابرسي مورد قبول بانك مي‌دهد در حالي كه فقط اعضاي جامعه حسابداران رسمي مجاز به اين اقدام هستند ( حق آگهي هم ندارند)، غيرقانوني محسوب مي شود.

پس از شکل گيري قانون ماليات بر ارزش افزوده متاسفانه برخي موسسات حسابداري و شرکت ها شکل گرفتند که جهت ايجاد اعتبار براي مودياني که خريد و فروش کالا مي‌کنند برگه فروش صوري صادر مي‌کنند. موديان وقتي کالايي خريد مي‌کنند ماليات مي‌دهند و وقتي کالا را مي‌فروشند نيز نظام مالياتي، ماليات آن را دريافت مي‌کند؛ در اين شرايط اين شرکت ها فاکتور صوري مي‌دهند تا بگويند ماليات خريد پرداخت شده است تا به عنوان اعتبار در زمان فروش منظور شود. فاکتورفروشي و کدفروشي از راه‌هاي پولشويي و فرار مالياتي و اخلال در اقتصاد کشور است که بايد جلوي آن گرفته شود. البته اين موضوع منحصر به سال‌هاي اخير نيست و يکي از دستاوردهاي نظام ماليات بر ارزش افزوده، شفاف‌سازي در داد و ستد مؤديان مالياتي و کشف پديده کد فروشي و برخورد قانوني با کد فروشان بوده است.

بديهي است که رسيدگي و حسابرسي مالياتي گسترده به پرونده مالياتي مؤديان، اعم از ماليات بر ارزش افزوده و ماليات عملکرد (شغلي) و بررسي فاکتورهاي صوري و اعتبارات غيرواقعي و هزينه هاي واهي اعمال شده به منظور کاهش سود، منجر به کشف فرار مالياتي مي شود. ماليات خريداران کد اقتصادي و دريافت‌کنندگان فاکتورهاي صوري که به قصد تحميل اعتبار خريد و يا هزينه صورت مي‌گيرد، توسط سازمان امور مالياتي به طور کامل وصول مي شود و علاوه بر دريافت اصل ماليات، اينگونه مؤديان مشمول جريمه سنگين نيز مي شوند و جريمه آن نيز معمولا از يک تا سه برابر ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي‌شود که بسته به نوع جرم و عدم انجام تکاليف، متفاوت خواهد بود. لذا براي جلوگيري از اين امر، لازم است موديان، خريد و فروش و معاملات واقعي خود را با فعالان اقتصادي داراي رسميت انجام دهند و پرداخت‌هاي وجه معامله خود را مستند به عمليات بانکي نمايند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.