Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

رفاه اجتماعي در گرو پرداخت به موقع ماليات است . ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم است که مصرف کننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات مي پردازد و دريافت کننده ( فروشنده ) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز کند. ماليات بر ارزش افزوده مي تواند يکي از اين داده ها در تخصيص هاي متفاوت در جهت رتبه بندي صحيح و در نهايت توسعه رفاه اجتماعي باشد. اين ماليات که زماني مختص کشورهاي اروپايي بود به تدريج و با سرعت در بسياري از کشورهاي پيشرفته اقتصادي ديگر و نيز در کشورهاي در حال توسعه همانند ايران رواج پيدا کرد زيرا نقش برجسته آن در توسعه رفاه اجتماعي در کشورهاي اروپايي نمود پيدا کرد. مزاياي بي شماري براي توجيه ماليات بر ارزش افزوده عنوان مي شود از جمله درآمدزدايي ، ثبات نسبي ، فرار مالياتي حداقل ، بازرسي و حسابرسي ، بازرگاني منظم ، بهبود تجارت خارجي ، نوسازي ، حمايت موثر و در نهايت ايجاد رفاه اجتماعي. بدون شک اتکا به درآمدهاي مالياتي به ويژه ماليات بر ارزش افزوده که راحت الوصول تر از ساير منابع مالياتي است، توسعه و رفاه اجتماعي را در بر خواهد داشت و کشور را از اتکا به درآمدهاي نفتي فارغ مي کند زيرا ناپايداري در بازار نفت تمام تدابير اتخاذ شده را دستخوش دگرگوني خواهد کرد.

چند سالي است که در کشور ما ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از پايه هاي مالياتي، سهم عمده اي از کل ماليات وصولي را به خود اختصاص داده است آن گونه که حتي در طرح هاي مهمي همچون طرح سلامت به عنوان يک منبع مالي مطمئن در تامين بودجه اين طرح مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفي ديگر مي توان گفت که به دليل اين که ماليات بر ارزش افزوده با ميزان مصرف رابطه مستقيم دارد در نتيجه افراد مرفه جامعه که غالبا قشر پرمصرف نيز هستند به تبع مصرف خود ماليات بيشتري مي پردازند از اين رو با کاهش فاصله طبقاتي ناشي از پرداخت اين ماليات در نتيجه رفاه توده مردم جامعه نيز افزايش مي يابد.

مي توان نتيجه گرفت ماليات بر ارزش افزوده عادلانه ترين نوع ماليات بوده که آحاد جامعه به تناسب مصرف خود آن را پرداخت کرده و در نتيجه موجب رونق اقتصادي و افزايش رفاه جامعه مي شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.