Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

اگرچه در مقوله توسعه و رشد جوامع مختلف مولفه هاي گوناگوني ايفاي نقش مي کنند، اما توجه به عوامل اقتصادي و تلاش در راستاي رشد و ارتقاي شاخصه هاي مالي و پولي از جمله نکات کليدي و پر رنگ در جهت توسعه کشورها به حساب مي آيند.

بر اين اساس سعي و ممارست دولتمردان و رجال اقتصادي هر کشور در تسهيل فرآيندهاي توليدي و افزايش سرعت چرخ هاي اقتصادي از جمله عوامل بديهي در پويايي نظام اقتصادي مي باشد. در اين ميان ماليات به عنوان يکي از اصلي ترين اهرم هاي موجود در بخش هاي خرد و کلان اقتصاد نقش بسزايي در تسريع رشد اقتصاد داشته و امروزه کمتر کشوري است که آن را به عنوان ستون مستحکم اقتصادي قبول نداشته باشد.

اما آنچه که در خصوص ماليات و اثرات شگرف آن کمتر مورد توجه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است، نقش اين عامل کليدي اقتصاد در تاثير ماليات در توسعه زيرساخت هاي شهري مي باشد. ماليات به عنوان يکي از مهم ترين منابع مالي دولت در جهت رفع نيازهاي شهروندان و تامين بودجه کشور توانسته اثرات چشمگيري در روند فعاليت هاي جاري يک کشور داشته باشد. اما نقش آن در توسعه زيرساخت هاي شهري از جمله تاثيرات بسيار مهم در پويايي نظام هاي اقتصادي مي باشد.

فارغ از آنکه درآمدهاي مالياتي در سال هاي اخير چه عامل تاثير گذاري در تامين درآمدهاي دولت بوده و زمينه ساز رهايي اقتصاد از درآمدهاي نفتي شده است، رشد درآمدهاي مالياتي در بخش ماليات بر ارزش افزوده و به تبع آن اختصاص بخشي از اين درآمد مالياتي به شهرداري ها توانسته نقش سازنده و اثرگذاري در توسعه زيرساخت هاي مهم شهري داشته باشد. به نگاهي اجمالي به سطح پيشرفت هاي چشمگيري که در کلان شهرهاي کشور و خصوصا در زمينه توسعه حمل و نقل شهري در سال هاي پس اجراي قانون ماليات برارزش افزوده حادث شده است، مي توان رد پاي اثر بخش درآمدهاي مالياتي را در توسعه و آباداني شهرهاي کشور به وضوح ديد.

اگرچه تاثيرات شگرف تر درآمدهاي مالياتي در زمينه توسعه زير ساخت هاي صنعتي، کشاورزي و بهداشتي موجود مي باشد، اما توسعه خدمات روز افزون شهرداري ها در تسهيل خدمات شهري و اجتماعي نيز مي تواند گوشه اي از دستاوردهاي بزرگ نظام اقتصادي و مالياتي کشور در خصوص امر ماليات ستاني و ارائه خدمات به شهروندان باشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.