Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يکي از روش هاي جديد دريافت ماليات جايگاه ويژه اي در اقتصاد کشورها ايفا مي کند و مالياتي است که کليه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مؤديان نظام مالياتي بايد علاوه بر بهاي کالا يا خدمت عرضه شده،به صورت درصدي از بهاي فروش کالا يا خدمات،در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي(فصلي)به سازمان امور مالياتي کشور واريز نمايند. قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و از ابتداي مهر ماه ۱۳۸۷ توسط دولت جهت اجرا به تمامي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي ابلاغ شده است. اين قانون جايگزين قانون تجميع عوارض گرديد. ماليات بر ارزش افزوده، ماليات غير مستقيم است كه به كالاها و خدمات در مراحل توليدو توزيع تعلق مي‌گيرد. اين نوع ماليات توسط فروشنده محاسبه و وصول و به حساب اداره امور مالياتي واريز مي‌شود. مزيت‌هاي اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده:

۱) افزايش درآمدهاي مالياتي دولت

يكي از منابع مالي دولت‌ها در كشورهاي پيشرفته، ماليات بر درآمداشخاص حقيقي و حقوقي، ماليات بر دارايي و املاك، ماليات بر ارث و ماليات بر ارزش افزوده است.

۲) جلوگيري از فرار مالياتي

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده،زنجيره توليد از نقطه شروع تا مرحله تكميل نهايي و فروش كالا و خدمات قابل رديابي است. چنانچه در يكي از مراحل زنجيره توليد ماليات ارزش افزوده كالا و خدمات پرداخت نشود، به آساني قابل شناسايي است بنابراين احتمال عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده در اين سيستم به حداقل مي‌رسد.

۳) سهولت رسيدگي به دفاتر قانوني

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالياتي با دقت و كيفيت بهتري مي‌تواند اشخاص حقيقي و حقوقي ايجادكننده درآمد و سود را در چرخه توليد كالا وخدمات شناسايي و ماليات بر درآمد را از آنهامطالبه نمايد. در اين سيستم اطلاعات از شفافيت بيشتري برخوردارند و رسيدگي به دفاترقانوني اشخاص حقيقي و حقوقي با توجه به شفافيت عملكرد آنها، به آساني امكان‌پذيراست.

۴) ايجاد تراز پرداخت‌هاي بازرگاني مثبت

سيستم ماليات بر ارزش افزوده نقش مهمي در تشويق توليدكنندگان به صدور كالا و خدمات به كشورهاي ديگر داردو در نتيجه كشور را به سوي تراز پرداخت‌هاي بازرگاني مثبت سوق مي‌دهد. اجراي معافيت مالياتي براي محصولات صادراتي و يا كسر ماليات‌هاي پرداخت شده قبلي (ماليات بر ارزش افزوده) مي‌توان مبلغ ماليات بر محصولات صادراتي را به حداقل رساند و در نتيجه انگيزه براي صادرات را تقويت كرد و اشخاص حقيقي و حقوقي را به صادرات كالا و خدمات تشويق نمود.

۵)تغيير و تحول در نظام مالياتي كشور

اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده نوعي تحول و دگرگوني در نظام‌هاي مالياتي سنتي است. اجراي سيستم ماليات برارزش افزوده موجب افزايش در درآمدهاي مالياتي دولت (خصوصاً ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي) مي‌شود و زمينه را براي وصول درآمدهاي مالياتي دولت فراهم مي‌كند واز فرار مالياتي جلوگيري مي‌كند.

۶)تغيير در الگوي مصرف

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، ماليات نهايي از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌شود. بنابراين دولت مي‌تواند الگوي جامعه را تعيين كند و افراد را به سوي مصرف كالا و خدمات مطلوب جامعه سوق دهد و يا از مصرف كالا وخدمات غير ضروري و تجملاتي باز دارد. براي مثال ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات غير ضروري و تجملاتي را افزايش داده و نرخ ماليات بر ارزش افزوده ساير كالا و خدمات را كاهش دهد. ۷) امكان ورود به بازارهاي جهاني

يكي از شرايط ورود به بازارهاي جهاني، اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده است. اجراي اين سيستم مي‌تواند امكان ورود كشورها به صحنه‌هاي تجارت جهاني را فراهم آورد.

۸) توسعه فرهنگ مالياتي

رشد و توسعه فرهنگ مالياتي افراد جامعه، اصلاح قانون ماليات‌ها و ممانعت از فرار مالياتي مي‌تواند دولت و مجلس شوراي اسلامي را در رسيدن به اهداف مالياتي كمك كند شفاف‌سازي اطلاعات مالي و حسابداري در سيستم ماليات بر ارزش افزوده زمينه را براي استقرار فرهنگ مالياتي جامعه فراهم مي‌آورد.

نتيجه گيري:

چنانچه ماليات بر ارزش افزوده به شکل موثر و مطلوب اجرا شود بسياري از حلقه هاي زنجيره مبادله هاي اقتصادي که در وضعيت موجود از نظارت دستگاه مالياتي و بخش ماليات بر درآمد خارج است کنترل مي شود و به اين ترتيب بخش ماليات بر درآمد از پايه متحول خواهد شد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.