توسعه اقتصادي با اجراي مطلوب قانون مالياتي

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

نظام مالياتي با توجه به کارکردهاي خود نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ زيرا ماليات‏ها از پايدارترين و با ثبات‏ترين منابع درآمدي دولت‏ها هستند و پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي‏شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات، عمران و آباداني کشور مي‏شود. از اين رو ارتقاي روز افزون نظام مالياتي و همگام ساختن آن با دانش روز؛ نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور دارد.
بر اين اساس، برنامه‏ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار مي‏باشد از اساسي ترين محورهاي برنامه ‏ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهاي مالياتي در توسعه و پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتي همواره کوشيده است با اجراي قوانين مطلوب مالياتي و رفع موانع، مشکلات پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد.
در همين راستا به منظور تسهيل در قوانين مالياتي، رضايت‏مندي بيشتر موديان، توسعه اقتصادي، قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم از ابتداي سال جاري اجرايي شد و يکي از مهمترين نتايج آن ايجاد فضاي رقابتي سالم، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، ايجاد اشتغال، انگيزه سرمايه‏گذاري، تسهيل در اجراي قوانين مالياتي، کاهش هزينه‏ هاي تحقق درآمدهاي مالياتي، برقراري معافيت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و تسريع در انجام امور موديان مي‏باشد و اقداماتي را که موجب توسعه اقتصادي و تسهيل امور مردم و در حمايت موديان موثر باشد، انجام مي‏ دهد.
فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد شرايط رقابتي سالم در نظام اقتصادي کشور و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي‏ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.
از آن جا که سرمايه‏ گذاري به عنوان عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي کشور از اهميت به سزايي برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، سياست‏هاي مالي و مالياتي مي‏تواند در بهبود افزايش سرمايه‏گذاري تاثير بسزايي داشته باشد که در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم تمهيدات و تشويق‏هايي براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال در ماده ۱۳۲ قانون ماليات‏هاي مستقيم، درآمد ابزاري ناشي از فعاليت‏هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي، غير دولتي در واحدهاي توليدي و يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‏هاي ذي‏ربط براي آنها پروانه بهره‏برداري صادر يا قرار داد استخراج و فروش منعقد مي‏شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‏ها، هتل‏ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده، از تاريخ شروع بهره‏برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‏باشند که در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ماليات براي واحدهاي مستقر در شهرک‏هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي از پنج سال به هفت سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته از ده سال به سيزده افزايش مي‏يابد در صورتي که سرمايه گذاري انجام شده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري ايران انجام شده باشد، به ازاي هر ۵ درصد مشارکت سرمايه گذاري خارجي، به ميزان ۱۰ درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالياتي و حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه مي شود.
در شرايطي که تسريع رشد توسعه اقتصادي کشور در اولويت قرار دارد به نظر مي‏رسد اجراي مطلوب قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ابزارها و ظرفيت‏هاي قانوني خوبي را در اين راستا فراهم نمايد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.