Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

نظام مالياتي با توجه به کارکردهاي خود نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ زيرا ماليات‏ها از پايدارترين و با ثبات‏ترين منابع درآمدي دولت‏ها هستند و پرداخت ماليات از مهمترين عوامل رشد و توسعه جامعه محسوب مي‏شود و موجب رونق اقتصادي، تحقق عدالت اجتماعي، افزايش خدمات، عمران و آباداني کشور مي‏شود. از اين رو ارتقاي روز افزون نظام مالياتي و همگام ساختن آن با دانش روز؛ نقش انکارناپذيري در توسعه اقتصادي کشور دارد.
بر اين اساس، برنامه‏ريزي براي وصول کامل ماليات و جايگزين کردن درآمدهاي مالياتي به جاي درآمدهاي نفتي که در بيشتر موارد ناپايدار مي‏باشد از اساسي ترين محورهاي برنامه ‏ريزي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور است. با توجه به نقش مهم درآمدهاي مالياتي در توسعه و پيشبرد اهداف دولت، نظام مالياتي همواره کوشيده است با اجراي قوانين مطلوب مالياتي و رفع موانع، مشکلات پيش رو را با اتخاذ تدابير مناسب برطرف سازد.
در همين راستا به منظور تسهيل در قوانين مالياتي، رضايت‏مندي بيشتر موديان، توسعه اقتصادي، قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم از ابتداي سال جاري اجرايي شد و يکي از مهمترين نتايج آن ايجاد فضاي رقابتي سالم، شفاف سازي مبادلات اقتصادي، ايجاد اشتغال، انگيزه سرمايه‏گذاري، تسهيل در اجراي قوانين مالياتي، کاهش هزينه‏ هاي تحقق درآمدهاي مالياتي، برقراري معافيت‌هاي مناسب براي سرمايه‌گذاري بويژه در مناطق کمتر توسعه يافته و تسريع در انجام امور موديان مي‏باشد و اقداماتي را که موجب توسعه اقتصادي و تسهيل امور مردم و در حمايت موديان موثر باشد، انجام مي‏ دهد.
فراهم آوردن شرايط عادلانه و غيرتبعيض آميز در صحنه هاي اقتصادي، يقينا موجب فراهم آمدن شرايط مناسب براي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي، ايجاد شرايط رقابتي سالم در نظام اقتصادي کشور و شفافيت فعاليت هاي مالي بنگاه هاي اقتصادي مي شود و يکي از جدي‏ترين موانع در سرمايه گذاري ها برطرف مي شود.
از آن جا که سرمايه‏ گذاري به عنوان عامل مهمي در رشد و توسعه اقتصادي کشور از اهميت به سزايي برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، سياست‏هاي مالي و مالياتي مي‏تواند در بهبود افزايش سرمايه‏گذاري تاثير بسزايي داشته باشد که در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم تمهيدات و تشويق‏هايي براي سرمايه گذاري در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال در ماده ۱۳۲ قانون ماليات‏هاي مستقيم، درآمد ابزاري ناشي از فعاليت‏هاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي، غير دولتي در واحدهاي توليدي و يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه‏هاي ذي‏ربط براي آنها پروانه بهره‏برداري صادر يا قرار داد استخراج و فروش منعقد مي‏شود و همچنين درآمدهاي خدماتي بيمارستان‏ها، هتل‏ها و مراکز اقامتي گردشگري اشخاص ياد شده، از تاريخ شروع بهره‏برداري يا استخراج يا فعاليت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي‏باشند که در قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ماليات براي واحدهاي مستقر در شهرک‏هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي از پنج سال به هفت سال و در صورت استقرار شهرک هاي صنعتي يا مناطق ويژه اقتصادي در مناطق کمتر توسعه يافته از ده سال به سيزده افزايش مي‏يابد در صورتي که سرمايه گذاري انجام شده با مشارکت سرمايه گذاران خارجي با مجوز سازمان سرمايه گذاري ايران انجام شده باشد، به ازاي هر ۵ درصد مشارکت سرمايه گذاري خارجي، به ميزان ۱۰ درصد به مشوق اعمال نرخ صفر مالياتي و حداکثر تا ۵۰ درصد اضافه مي شود.
در شرايطي که تسريع رشد توسعه اقتصادي کشور در اولويت قرار دارد به نظر مي‏رسد اجراي مطلوب قانون جديد ماليات‏هاي مستقيم ابزارها و ظرفيت‏هاي قانوني خوبي را در اين راستا فراهم نمايد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.