Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

بر اساس قانون هر شهروندي داراي حقوقي است که دولت موظف به تحقق آنها مي باشد. برقراري امنيت، ارايه خدمات شهري، آموزش و خدمات امدادي و رفاهي تنها بخشي از وظايف دولت در برابر حقوق مردم است و يکي از اصلي ترين منابع درآمدهاي دولت که نقش برجسته اي درتامين اين خدمات ايفا مي نمايد ماليات مي باشد که توسط خود شهروندان پرداخت مي گردد. متاسفانه در کشور ما بدليل اتکاء منابع مالي دولت به درآمدهاي نفتي اين موضوع کمتر مورد توجه بوده است و خوشبختانه طي ساليان اخير مورد تاکيد دولتمردان و کارشناسان اقتصادي قرار گرفته و به مرور زمان در رفتار اقتصادي جامعه نيز تاثير گذار بوده است.

حقوق موديان مالياتي بدون شک يکي ازحقوق قانوني هر شهروندي مي باشد. از اين رو اهميت و جايگاه ويژه اي در سيستم مالياتي هر کشوري داشته و کمک شاياني در زمينه تحقق وصول ماليات مي نمايد. چرا که رعايت اين حقوق مي تواند به تعديل رابطه موديان با سيستم مالياتي کمک نموده، اعتماد و اطمينان آنان را به‌نظام مالياتي افزايش دهد.

در قوانين مالياتي همانگونه که براي موديان مالياتي تکاليف و وظايفي پيش بيني شده، حقوقي نيز براي آنان در نظر گرفته شده است. حقوق مؤدي مالياتي را مي‌توان شامل برخي حقوق نظير حق رازداري و حفظ حريم خصوصي، حق کسب اطلاع و راهنمايي و برخورداري مطلوب از خدمات مالياتي و حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي دانست که نظام مالياتي موظف به رعايت آن‌ها مي باشد که در متن منشور حقوق موديان مالياتي نيز بر روي آن تاکيد گرديده است.

حال در ذيل به حقوق اشاره شده بطور اختصار مي پردازيم:

۱- رازداري و حفظ حريم خصوصي : بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مالياتهاي مستقيم کليه مراجع مالياتي مي بايست اطلاعاتي را که ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي‌آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات خودداري نمايند و در صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامي با آن‌ها رفتار خواهد شد.

۲- حق کسب اطلاع و راهنمايي و برخورداري مطلوب از خدمات مالياتي:

بر اساس ماده ۲۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم در صورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مي بايست جزئيات گزارشي را که مبناي صدور برگ تشخيص قرارگرفته به همراه توضيحات لازمه در اين خصوص به مؤدي اعلام گردد.

همچنين مطابق ماده ۲۸ قانون ارزش افزوده جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران به منظور ارتقاء فرهنگ مالياتي پرداخت کنندگان ماليات وارائه خدمات مشاوره اي صحيح در امور مالياتي به مؤديان مالياتي برمبناي قوانين ومقررات مالياتي کشور وهمچنين ارائه خدمات نمايندگي مورد نياز آنان براي مراجعه به ادارات و مراجع مالياتي تشکيل گرديد.

۳- حق اعتراض، شکايت و تجديد نظرخواهي : بر اساس ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم درصورتي‌که مؤدي نسبت به ماليات تعيين‌شده در مهلت قانوني، معترض باشد مي‌تواند شخصا يا بوسيله وکيل تام‌الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارائه اسناد و مدارک کتبا تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد.

همچنين مطابق تبصره ماده ۲۳۹ قانون، در صورتي که اوراق مالياتي مطابق مقررات تبصره ماده (۲۰۳) و ماده (۲۰۸) قانون ابلاغ گرديده باشد و مودي هيچ اقدامي در اين مورد انجام نداده باشد در حکم معترض شناخته مي گردد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.