Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قانون به عنوان يکي از پايه اي ترين عناصر موفقيت در هر سيستم مي باشد و پويايي قوانين و به روز بودن آنها شاه بيت موفقيت دستگاه ها و سيستم هايي است که امروزه در اقصي نقاط جهان به موقعيت هاي ممتازي دست يافته اند. در اين ميان عرصه اقتصاد و فعاليت هاي مرتبط با آن به دليل حساسيت هاي خاص خود مي توانند نسبت به مقوله قانون و قانون مداري از ويژگي هاي برجسته تري برخوردار باشند. به طور نمونه تجارب تلخ و شيرين دوره هاي مختلف اقتصادي در کشورمان ثابت نموده که اجراي قانون منشاء چه تحولات شگرفي در اعتلاي اقتصاد و معيشت مردم گرديده و تخطي از قانون و امر قانوني چه آثار و تبعات زيان باري براي نظام اقتصادي و به تبع آن نظام اجتماعي و فرهنگي کشور داشته است.
در اين ميان امر ماليات و ماليات ستاني به دليل آنکه از يک سو تامين کننده نيازها و هزينه هاي جاري دولت و کشور مي باشد و از سوي ديگر با فعاليت هاي اقتصادي شهروندان و فعالان اقتصادي در ارتباط است، داراي اهميت دو چنداني مي باشد و لزوم توجه به وضع و اجراي صحيح قوانين و مقررات بيش از ديگر عرصه هاي اقتصادي در اين عرصه مورد عنايت مي باشد.
تجارب موفقيت آميز نظام مالياتي ايران در سال هاي اخير و در جريان اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده نشان داد که داشتن نگاهي جامع و هوشمندانه در زمينه شناسايي پايه هاي درست مالياتي تا چه ميزان مي تواند هم منافع کلان ملت را تامين نمايد و هم حقوق شهروندان و فعالان اقتصادي را احياء نمايد. مضاف آنکه اجراي قوانيني از اين دست حتي توانست گوشه هاي پنهاني از اقتصادي زيرزميني را عيان نموده و در برابر زياده خواهي هاي مفسدان اقتصادي و اخلال گران بازارهاي کشور ايستادگي نمايد. با عنايت به اين مسئله و نيز دستاوردهاي بزرگ و مبارک نظام مالياتي در سال هاي تلخ تحريم در خصوص تامين بخش عمده اي از هزينه هاي جاري کشور بايد پذيرفت که قوانين و مقررات مالي و مالياتي و نيز ساختارهاي اقتصادي در کشور نيازمند يک به روز رساني و نوآوري مي باشد که خوشبختانه با اقدامات گسترده اي که سازمان امور مالياتي کشور در زمينه اجراي طرح جامع مالياتي و اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم صورت داده، گام هاي بلند و موثري در اين خصوص برداشته است.
اما بايد پذيرفت که اين همه راه نيست. بلکه اين تازه آغاز راهي است براي رسيدن به تعالي اقتصادي کشور و در اين مسير تنها اقدامات نظام مالياتي و وزارت اقتصاد نمي تواند کارگشاي برنامه هاي مالياتي دولت باشد. بلکه تعامل و همکاري سازنده همه بخش هاي دولتي، خصوصي و عمومي کشور بايد پشتيبان و حامي دولتمردان و مسئولان اقتصادي کشور باشد تا در نهايت به نتيجه غايي و اصلي اقتصادي در عرصه نظام مالياتي يعني عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي و وابستگي صرف دولت به درآمدهاي مالياتي دست يافت.
بدون شک بهترين قوانين و مقررات وضع شده بدون حمايت و پشتيباني بخش هاي مختلف در کشور نه تنها ضمانت اجرايي نخواهند داشت، بلکه در دراز مدت مي تواند منشاء و آغازگر برخي مشکلات ديگري شوند که رفع آنها خود نيازمند قوانين ديگري است. اميد است که در شرايطي که با تدبير دولتمردان موانع تحريم هاي بين المللي از ميان برداشته شده و فرصت هاي گران بهاي بسياري در عرصه سرمايه گذاري خارجي در کشور مهيا گرديده و به تبع آن پايه ها و فرصت هاي مالياتي مفيدي براي دولت پديدار شده است، تعامل و همکاري همه جانبه بخش هاي گوناگون اقتصادي و سياسي با نظام اقتصادي و مالياتي کشور زمينه ساز اجراي موفق قوانين جديد مالياتي و به تبع آن اعتلاي نظام اقتصادي و افزايش درآمدهاي ملي گردد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.