Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قانون ماليات بر ارزش افزوده که حاصل بررسيهاي کارشناسانه و بهره برداري از تجارب کشورهاي موفق در زمينه اقتصاد و اجراي اين قانون بوده ، چند سالي است که در کشور ما به اجرا در آمده است. اين قانون نوين و انعطاف پذير، موجب شفافيت فعاليتهاي اقتصادي شده و تحقق درآمدهاي مالياتي را ممکن مي کند و بدين ترتيب موجب کاهش اتکا بودجه به درآمدهاي نفتي مي شود. با توجه به اينکه طبق اين قانون، مصرف کننده نهايي ماليات را پرداخت مي کند بنابر اين کساني که درآمد بيشتر داشته و از اجناس لوکس و تجملي بيشتري استفاده مي کنند شناسايي شده و ماليات واقعي از آنها اخذ مي شود.
همين مسئله از يک سو موجب اصلاح الگوي مصرف در بين آحاد مردم شده و جامعه را از مصرف گرايي به دور مي سازد و از سوي ديگر به لحاظ اينکه هر کس مصرف بيشتري داشته باشد بايد ماليات بيشتر پرداخت کند اين ماليات موجب تحقق عدالت مالياتي و اجتماعي خواهد شد.
بر پايه همين مزاياي قانون ماليات برارزش افزوده، ضرورت فرهنگ سازي اين قانون و ترويج مزاياي آن در بين افکار عمومي بيشتر معلوم و مشخص مي شود. از همين روست که دستگاه مالياتي به عنوان متولي اين امر، اقداماتي را در دستور کار خود قرار داده و با برشمردن محاسن بيشمار اين قانون در جهت افزايش اعتماد موديان مالياتي گام برداشته است.
ماليات بر ارزش افزوده که در حقيقت نوعي ماليات بر مصرف مي باشد بر اساس سبد مصرف خانوارها پرداخت مي شود . طبيعتا هرخانواده که درآمد بيشتر دارند و به تبع آن مصرف آنها بيشتر است مي بايد مشارکت بيشتري در پرداخت ماليات داشته باشند چرا که براي کسب درآمد بالاي خود مسلما ميزان بيشتري از امکانات کشور استفاده کرده اند.
مي توان گفت ماليات بر ارزش افزوده به منزله ميزان و ترازويي است که ضامن اجراي عدالت است و با اجراي اين قانون مي توان مطمئن شد که حقوق هيچ فردي در جامعه تضييع نخواهد شد.
ماليات بر ارزش افزوده همانطور که از نام آن پيداست از سود و ارزش افزوده کالا و خدمات و از مصرف کننده نهايي اخذ مي شود به اين ترتيب ميزان درآمد افراد برحسب مصرف و خريد آنها مشخص شده و به قول معروف (هر که بامش بيش برفش بيشتر ) هرکه از قابليتها و امکانات کشور بهره بيشتري جسته و بوسيله آن درآمد بيشتري را از آن خود کرده است ، مي بايد ماليات بيشتري را به دولت بپردازد تا دولت در مسير توليد و ايجاد امکانات عمومي و تجهيز زير ساختها و پيشرفت پروژه هاي عمراني از اين درآمدها بهره گرفته و پاسخگوي مطالبات عموم مردم باشد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.