Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

شهر يكي از پديده هاي انساني در محيط زيست به منظور اسكان، تامين معيشت، داشتن روابط اجتماعي و اقتصادي و.. است.شهرها مانند موجودات زنده اي هستند که متولد مي شوند، رشد مي کنند، بر محيط پيرامون خود اثر مي گذارند واز آن اثر مي پذيرند وحتي گاه بيمار شده ودچار کاستي مي شوند.اساس وبنياد اين سيستم پيچده وپويا زيرساخت هاي شهري است.زير ساخت هاي شهري، در عمومي‌ترين حالت، يک دسته از عوامل ساختاري به هم پيوسته در بخش عمران، معماري و شهرسازي مي‌باشد، اين واژه در زمينه‌هاي متفاوت معاني گوناگوني مي‌دهد، اما شايد در بسياري موارد جهت اشاره به جاده‌ها، بزرگراه ها، خيابان ها، مناظر شهري، معماري پايدار، پل ها، حمل و نقل عمومي، فرودگاه‌ها و خطوط هوائي، منابع آبي، مديريت فاضلاب وپسماندها، توليد انرژي و ارتباطات و مخابرات از آن استنباط شود. اين عوامل گوناگون در مجموع زيرساخت هاي شهري ناميده مي شوند.
تقويت و توسعه زيرساخت هاي شهري موجب رشد وشکوفايي درساير زمينه ها مي شود، از اين رو زير ساخت‏ها مبنا و اساس توسعه هستند و تامين، تقويت ونگهداري آنها از وظايف حاکميتي دولت است که با بهره گيري از قابليت ها وظرفيت هاي ساير بازيگران اين حوزه انجام مي شود.دولت براي ايفاي نقش خود در اين حوزه نيازمند منابع مالي متنوع، با ثبات و پايدار است .يکي از اين منابع ماليات است.در اين ميان ماليات بر ارزش افزوده يکي از مطمئن ترين شيوه هاي تامين منابع مورد نياز پروژه هاي عمراني است. ماليات بر ارزش افزوده «ماليات غير مستقيمي» است که مصرف کننده (خريدار) آن را به همراه بهاي خريد اجناس و خدمات مي‌پردازد و دريافت کننده (فروشنده) موظف است مقدار ماليات دريافتي را به خزانه دولت واريز کند. در طول چهل سال گذشته كه اين نوع ماليات معمول بوده، تعداد كشورهايي كه ماليات بر ارزش افزوده را برقرار ساخته اند، از مرز يكصد و بيست مورد گذشته است.در کشورهاي مختلف نرخ هاي متفاوتي براي ماليات بر ارزش افزوده وجود داردو از ۲ درصد(افغانستان) تا ۴۲ (برزيل)نوسان دارد، برخي کشورها نظام ماليات بر ارزش افزوده تک نرخي و برخي ديگر چند نرخي دارند.به نظر مي‏رسد در کنار ساير مزايا مانند امكان كاهش فرار مالياتي، سهولت كنترل و حسابرسي، عدم تاثير منفي بر سرمايه‏گذاري و اشتغال، ماليات بر ارزش افزوده يکي از پايدارترين وعادلانه ترين شيوه هاي تامين منابع مورد نياز توسعه زيرساخت‏هاست چرا که در ماليات بر ارزش افزوده همه ساکنان شهر يا شهروندان متناسب با کالاها وخدماتي که دريافت مي‏کنند ماليات پرداخت مي کنند واين منابع مي تواند براي ايجاد، بازسازي و توسعه زيرساخت هاي مورد نيازشان استفاده ‏شود.از اين گذشته چون اين نوع ماليات،كمترين پايه مالياتي را ايجاد مي‌كند وبا سهولت وسرعت بيشتري جمع آوري مي شود مي تواند موجب انضباط مالي مي شود.ديگر تامين ديرهنگام ويا عدم تامين منابع مالي پروژهاي شهري اين فعاليت هاي را تحت شعاع قرار نمي دهد. همچنين چون ماليات بر ارزش افزوده نرخ يکساني براي همه شهروندان دارد فرايندهاي اعتراض يا تجديد نظر آنگونه که در ماليات هاي مستقيم وجود دارد در اين نوع ماليات وجود ندارد.
در ايران از سال ۱۳۸۷ ماليات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد و در حال حاضر نرخ آن ۹ درصد است که حدود ‏۳‏درصد از آن به شهرداري ها اختصاص پيدا مي کند، از آنجا که شهرداري هاي از نهادهاي اصلي متولي مسائل شهري هستند، نظام مالياتي با اجراي ماليات بر ارزش افزوده توانسته نقش حمايتي وپشتيباني در توسعه زيرساخت هاي شهري داشته باشد. با اينکه بخش عمده بودجه شهرداري ها از عوارض ساخت و ساز تامين مي شود ولي ماليات بر ارزش افزوده نيز يکي از منابع اصلي مالي شهرهاي کلان است.حتي شهرهاي کوچک وروستاها نيز از اين ماليات بي بهره نمانده اند و ?? درصد از سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده براي تامين ماشين آلات خدماتي و عمراني به آنها تعلق مي گيرد. تنها در سال۹۳ از اين محل ۴۸ هزار دستگاه ماشين آلات عمراني و خدماتي خريداري و در شهرداري ها ودهياري ها کمتر از ۵۰ هزار نفرسراسرکشور توزيع شد.
سرانجام اينکه نظام ماليات بر ارزش افزوده با پويايي، دقت، نظم و سهولتي که دارد مي تواند براي تامين بخشي از منابع مورد نياز براي ايجاد وتوسعه زيرساخت هاي شهري مورد استفاده قرار گيرد وتنها با تکيه برمنايع پايدار مي توان به نيازهاي فزاينده اي که هر روزه ابعاد و زوايايي تازه اي پيدا مي کند پاسخ داد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.