Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

عدالت، يك مفهوم ارزشي است و از اين بعد به قلمرو فلسفه اخلاق مرتبط مي شود . عدالت اجتماعي در مفهوم، تقواي حاكم بر رفتار افراد در جهت حفظ نظام جامعه و اجتماع شناخته شده است. به گفته دكارت، لازمه تحقق چنين عدالتي وجود شهرونداني است كه حداقل رفتار منطقي را در ذهنشان ملكه كرده باشند. توانايي بر رقابت سالم است كه مجوز عقلائي بر نقض اصل برابري در شرايط يكسان مي شود. در اين صورت است كه كسب امتياز، عادلانه تلقي مي شود.

طبقه بندي عدالت نشان مي دهد كه تلقي ماليات دهندگان از هريك از جنبه هاي عدالت مي تواند بر روي سطح رفتار و عملكرد مؤديان تأثيرگذار باشد. روشهاي كارآمد تمكين مالياتي بر اين فرض محدود شده اندكه مؤديان مالياتي تلاش مي كنند درآمدهاي خود را به حداكثر برسانند و ديگر نگران عدالت و ساير قضايا نباشند.

اما بايد در اينجا اشاره كنيم كه تلقي افراد نسبت به مقوله عدالت، به صورت فردي يا گروهي اجتماعي مي تواند بر چگونگي پرداخت ماليات توسط آنها تأثيرگذار باشد. به هرحال اكثر مطالعات نشان داده است كه موقعيت فرار يا اجتناب از پرداخت ماليات تعيين شده همواره به سطح نگرش آنها، نه به درك آنها از عدالت بستگي دارد. در سطح گروهي، مؤديان مالياتي با سه معيار زير به ارزيابي عدالت مي پردازند:

۱- بار مالياتي؛

۲- منافع مالياتي؛

۳- فرصت فرار مالياتي

موضوع ماليات بر ثروتمندان در جامعه به عنوان يكي از جنبه هاي عدالت نظام مالياتي مطرح مي شود واگر چنين باوري در جامعه رواج نيابد، بر عدالت اجتماعي تأثير منفي بر جاي خواهد گذاشت. توزيع بار مالياتي ناعادلانه دليل اصلي فرار مالياتي گسترده در ميان مؤديان مالياتي و شركتهاي با نفوذ است.

عدالت مالياتي به معناي افزايش معافيت ها يا تخفيف ها نيست بلكه منظور محاسبه سريع، درست وعادلانه ماليات ها و رعايت عدل و انصاف و آسان نگري در برخورد با مؤديان است. مؤديان مالياتي نه تنها ازاصل پرداخت ماليات ابراز نارضايتي ندارند؛ بلكه نرخ هاي بالا و متنوع، پيچيدگي و زياد بودن قانون، عدم شفافيت و حيف و ميل در هزينه كرد مالياتهاي دريافتي، مشوق هاي بي مورد و تبعيض هاي ناروا كه به تلقي رفتار ناعادلانه منجر مي شود؛ نارضايتي مؤديان و تصميم به فرار مالياتي و يا اجتناب از پرداخت ماليات توسط آنها را به دنبال دارد.

از اين رو مي توان گفت رابطه تنگاتنگي بين ماليات و عدالت اجتماعي وجود دارد و به طوري که هر چه دريافت ماليات بيشر رعايت شود، عدالت اجتماعي نيز بهتر برقرار مي شود و موديان نيز با طيب خاطر بيشتري ماليات را پرداخت مي کنند. از طرف ديگر هر چه آثار ماليات در برقراري عدالت اجتماعي در جامعه بيشتر مشاهده شود مردم نيز با استقبال و خود آگاهانه به سمت پرداخت ماليات مي روند.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.