Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

مشوق هاي مالياتي مفادي از قانون مالياتي هستند که بر مبناي آنها برخي فعاليت هاي اقتصادي نسبت به برخي ديگر از فعاليتها، بعضي دارايي ها در مقابل ساير دارايي ها، دسته اي از بنگاه ها در مقايسه با ساير بنگاه ها و برخي روشهاي تأمين مالي در برابر روشهاي ديگر با کاهش يا صفر شدن موقت نرخ مالياتي مورد توجه قرار مي گيرند.

به طور کلي مي توان بيان کرد که اعطاي مشوق هاي مالياتي جهت تحريک سرمايه گذاري، يکي از ويژگي هاي مشترک تمام سيستم هاي مالياتي دنيا است. به عبارت ديگر، اگر مقايسه اي تطبيقي بين سيستم هاي مالياتي دنيا صورت پذيرد يکي از عوامل قابل مقايسه، مشوق هاي مالياتي خواهند بود که در بطن خود ميزان عقلانيت اقتصادي عاملان را منعکس مي کنند. درنظر گرفتن تسهيلات و مزاياي مالياتي براي سرمايه گذاري در کشور ما نيز توسط قانون گذار در آخرين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه سال ۹۴ از مهم ترين اقدام هايي است که سازمان امور مالياتي براي حمايت از توليدکنندگان داخلي به انجام رسانده است.

بر اساس مادة ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم،، درآمد ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني اشخاص حقوقي غير دولتي در واحدهاي توليدي يا معدني که از تاريخ اجراي اين ماده از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده باشد از تاريخ شروع بهره برداري به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول ماليات مي شوند.

مشوق هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم براي توسعه صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي از ديگر موارد حمايتي است. در يکي از مهم ترين مواد اين اصلاحيه (ماده ۱۴۱)، صددرصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهاي غيرنفتي و محصولات بخش کشاورزي مشمول ماليات با نرخ صفر شده است.

براساس ماده ۱۳۸مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، آورده نقدي اشخاص براي تامين مالي پروژه، طرح و سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتي از پرداخت ماليات بر درآمد معاف مي شود و براي پرداخت کننده سود نيز معادل سود پرداختي ذکر شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي مي شود؛ به شرط اينکه استفاده کننده از اين معافيت مالياتي تا دو سال آورده نقدي را از بنگاه توليدي خارج نکند.

همچنان که در چند ماده از اين قانون بيان شد و نيز در موارد ديگري از اين اصلاحيه، سازمان امور مالياتي با ايجاد مشوق هاي جديد مالياتي، شرايط بسيار خوبي را براي توليدکنندگان داخلي فراهم کرده است. ساماندهي معافيت هاي مالياتي، منطقي سازي نرخ و طبقات مالياتي در بخش اشخاص حقيقي، افزايش سقف بدهي بابت ممنوع الخروجي، حذف ماليات علي الراس و يکسان سازي ماليات حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصي، از مهمترين رويکردهاي حاکم بر اين قانون است که به منظور تشويق فعالان اقتصادي به سرمايه گذاري در بخش توليد، ايجاد انگيزه کسب و کار و هدفمندسازي معافيت هاي مالياتي به تصويب رسيده است.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.