Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ماليات بر ارث، ماليات بر اموال ودارايي هايي است که در نتيجه فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي انتقال مي‏يابد،سپرده هاي بانکي، اوراق مشارکت، سهام،حق امتياز، وسايل نقليه،املاک، اموال ودارايي هاي خارج از کشور بخشي از موارد شمول ماليات بر ارث هستند. نرخ ماليات بر ارث بسته به نوع اموال ودارايي ها ونسبت وراث با متوفي متفاوت است.در قانون پيشين، ماليات بر ارث داراي هزينه اداري بالايي بود، چنانچه هزينه‏هايي را هم که به موديان تحميل مي شد در نظر بگيريم وصول اين ماليات مقرون به صرفه نبود از طرف ديگر دشواري هايي نيز براي وراث داشت.دراصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ اين کاستي ها از بين رفته و فرايند پرداخت ماليات تسهيل شده است.

يکي از عمده‌ترين تغييرات اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در بخش ماليات بر ارث تغيير زمان محاسبه اين ماليات است.در قانون سابق، محاسبه ماليات بر مبناي زمان فوت متوفي بوده است که اين مبنا مشکلات بسياري ايجاد مي‌کرد، با توجه به اصلاحيه اخير قانون تا زماني که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود يا ديگران اقدام نکنند مالياتي وصول نخواهد شد. بنابراين اموال و دارايي‌هاي متوفي با توجه به نوع و ماهيتشان صرفاً در زمان تحويل يا انتقال حسب مقررات ماده ۱۷ قانون مشمول ماليات مي‌باشد. همچنين بر خلاف گذشته نيازي نيست که همه دارايي‌هاي متوفي به صورت يکجا محاسبه و براي پرداخت ماليات آن اقدام شود بلکه ورثه مي توانند نسبت به تعيين تکليف بخشي از اموال و دارايي‏هاي متوفي تصميم گرفته و ماليات آن را پرداخت نمايند.بنابراين در قانون جديد با نقل وانتقال اموال ودارايي‏هاي متوفي به وراث مانند يک نقل وانتقال اختياري برخورد مي شود، مشابه زماني که فرد زنده است و مي خواهد ملک يا سهام خود را بنام بستگانش نمايد. اين تسهيل در فرآيند ماليات برارث، موجب ايجاد رضايت در وراث شده و تمکين مالياتي را در سطح جامعه افزايش مي دهد.

ساده شدن فرايند محاسبات ماليات بر ارث از ديگر ويژگي هاي اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم است، در قانون پيشين مبناي محاسبه ارزش دارايي ها به ارزش روز فوت بود که مميز بايستي مبناي محاسبه را براي بيشتر موديان به دليل عدم مراجعه به موقع ارزش روز سالهاي قبل قرار مي داد که امکان سليقه شخصي وجود داشت ومحاسبات را پيچيده مي کرد وبراي موديان ايجاد انگيزه مي کرد که ماليات را به تعويق بيندازند.در قانون جديد اين معضل ديده شده و ارزش اموال متوفي به قيمت روز معامله مشمول ماليات خواهد شد.

از اين گذشته ، در قانون قبلي ماليات بر ارث نرخ ماليات در بازه ۵ تا ۶۵ درصد تعيين مي شد. اين نرخ براساس ارزش دارايي و طبقه وراث تغيير مي‌کرد. بر اساس ماده ۱۷ قانون جديد نرخ هاي ماليات وراث طبقه اول کاهش اساسي داشته است و همچنين نرخ‌هاي طبقه دوم و سوم به ترتيب معادل ۲ و ۴ برابر نرخ وراث طبقه اول مي‌باشد که مجموعاً نسبت به قانون قبل کاهش يافته است.در عين حال مهلت تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث از شش ماه به يکسال افرايش يافته است.

در بحث بدهي هاي متوفي نيز فرايند ساده تر شده است. در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم در صورتي که ورثه متوفي بدهي را طي اظهارنامه اعلام کنند در تعيين ماليات قابل احتساب است و از ماترک متوفي کسر مي شود.

بنابراين اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم با در نظر داشت کاستي ها ،خلاءها ودشواري هاي قانون پيشين تغييراتي در نرخ‏ها،نحوه محاسبه و زمان ارائه اظهارنامه ماليات بر ارث وپرداخت ماليات به وجود آورده است تا زمينه تعامل بهتر و موثرترنظام مالياتي وموديان براي انجام تکاليف قانوني فراهم شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.