Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

چند سالي است که پديده نامتعارفي با نام کدفروشي و صدور فاکتورهاي صوري ، از سوي برخي شرکتها در جامعه رواج پيدا کرده که اين امر تهديد مهمي بر پيکر اقتصاد و گردش چرخ توليد و بازار کسب و کار مي باشد.

اين پديده نوظهور که از سوي برخي سودجويان و شرکتهاي معلوم الحال به وقوع پيوسته است ، موجب بروز آثار زيانباري در گردونه اقتصاد مي شود و گروهي از فعالان اقتصادي که به عناوين مختلف قصد فرار مالياتي دارند با استفاده از اين فاکتورها و کدهاي جعلي از پرداخت ماليات طفره رفته و بدينسان موجب تضييع حقوق آحاد جامعه مي شوند و در نهايت امر، اقتصاد و توليد داخل از اين پديده زيانبار، لطمه ديده و چرخهاي اقتصاد کشور دچار اختلال و بي نظمي مي شود.

بي شک عواقب تلخ اين پديده ناخوشايند، لطمات جبران ناپذيري است که در اقتصاد کشور به وجود ميايد و شکافهاي عميقي را در تار و پود نظام اقتصادي به وجود مي آورد.

در قانون جديد مالياتهاي مستقيم که از اول سال جاري در حال اجرا مي باشد براي اولين بار جرم انگاري مالياتي مطرح و مصاديق آن به وضوح تعريف و تبيين شده است . مواد ۲۷۴ ، ۲۷۵ و ۲۷۶ قانون مالياتها، جرمهاي مالياتي را بر شمرده و مجازات مربوطه را عنوان کرده است.

تنظيم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، يکي از جرمهاي مالياتي است که ارائه کد و فاکتورهاي جعلي را شامل مي شود که قانونگزار براي اين مورد و جرمهاي مالياتي ديگر ، حسب مورد مجازاتي را در نظر گرفته است و در مواد فوق به تفصيل به آن پرداخته شده است. به موازات تعيين مجازات جرمهاي مالياتي در بحث جرم انگاري مالياتي در قانون مالياتهاي مستقيم ، مواد ديگري نيز به تصويب رسيده که حاصل تجارب و بررسيهاي کارشناسي مسئولين سازمان مالياتي مي باشد. در واقع اين قوانين به عنوان عوامل بازدارنده جرم بوده و براي تسهيل در انجام امور مالياتي و افزايش مشارکت در پرداخت ماليات تصويب گرديده است.

ارسال صورت معاملات فصلي هر سه ماه يکبار با درج شماره اقتصادي، يکي از اين موارد پيش بيني شده است . اصناف و صاحبان مشاغلي که مشمول اين قانون مي شوند موظفند برابر اعلام سازمان مالياتي هر سه ماه يکبار نسبت به ارسال صورت معاملات خود البته با درج شماره اقتصادي اقدام نمايند. بدين ترتيب شماره هاي جعلي از اين طريق شناسايي شده و پيگيري هاي لازم انجام مي شود. همچنين استفاده از ماشينهاي فروش مکانيزه توسط صاحبان مشاغل، گام ديگري در جهت شناسايي و برخورد با پديده ناهنجار کدفروشي و فاکتورهاي صوري است .

در ماده ۱۶۹ مکرر نيز در مورد تشکيل پايگاه اطلاعاتي جامع سازمان امور مالياتي به تفصيل سخن گفته شده است. در اين ماده شرح کامل اطلاعاتي که سازمان مالياتي در مورد کليه موديان مالياتي را جمع آوري مي کند بيان شده و هدف از اينکار شفافيت فعاليتهاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي ، عملکردي و دارايي موديان مالياتي مطرح شده است.

به طور قطع مي توان گفت پديده کدفروشي و فاکتورهاي صوري که در بدنه اقتصاد کشور تزريق شده همچون سم مهلکي است که شريانهاي اقتصاد را مختل و توليد را فلج خواهد کرد و پر واضح است که مقابله با اين ناهنجاري همت عموم مردم و عزم ملي را طلب مي کند تا با شناسايي ريشه هاي اين معضل ، با عوامل و سودجويان مربوطه مقابله شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.