Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يکي از مهمترين اهداف سازمان مالياتي کشور، شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليتهاي مالي است . براي رسيدن به اين هدف نياز به ابزار و امکانات مي باشد . صندوق فروش يکي از ابزارهاست که مي توان با استفاده از آن داراي اقتصادي شفاف و در پي آن شاهد عدالت مالياتي باشيم .

در ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليت‌هاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده مورد نظر قرار گرفته است . در متن اين ماده آمده است :

“به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگاني مکلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي کشور و اصناف کشور تا پايان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه هاي صندوق فروش (مکانيزه فروش) نمايد”

برهمين اساس قانونگذار در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱/۴/۹۴ به منظور تشويق صاحبان مشاغل براي استفاده از صندوق فروش ، تسهيلات و امتيازاتي را پيش بيني کرده است . در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ اين قانون آمده است : معادل هزينه هاي انجام شده بابت خريد ، نصب و راه اندازي تجهيزات فوق اعم از نرم افزاري و سخت افزاري ، از ماليات قطعي شده موديان در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر مي باشد .همچنين معادل ده درصد از ماليات ابرازي عملکرد مودياني که توسط سازمان امور مالياتي ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش و تجهيزات مشابه شده اند ، مشروط به رعايت آيين نامه اجرايي مربوط ، براي مدت دو سال اول بخشوده مي شود . همچنين جريمه نصب نکردن و عدم استفاده از سامانه صندوق فروش براي موديان مشمول هم، دو درصد ميزان فروش تعيين شده است .

در پايان ياداور مي شود الزام واحدهاي صنفي به صندوق‌هاي مکانيزه فروش، منافع زيادي را براي همه ذينفعان شامل دولت، واحد صنفي و مصرف‌کنندگان دارد. شفافيت در شناسايي ميزان درآمد و هزينه،تعيين عادلانه ماليات ، جلوگيري از فرار مالياتي و رضايت مندي مصرف‌کنندگان از مزاياي استفاده از صندوق فروش مي باشد.

متاسفانه هم اکنون درصد کمي از صاحبان مشاغل نسبت به نصب و راه اندازي صندوق اقدام نموده اند که اين امر بدليل فقدان آموزش صنفي در جهت معرفي مزاياي صندوق فروش و نبود ضمانت اجراي قوي مي باشد.اما انتظار مي رود با فرهنگ سازي و اطلاع رساني وسيع تر و توجه اصناف به اهميت استفاده از صندوق فروش در آينده اي نزديک ، اين امر در سراسر کشور نهادينه شود.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.