Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

يکي از موارد مهم براي منابع درآمدي دولتها، ماليات است. ماليات علاوه بر تامين مالي مورد نياز دولت، نقدينگي را نيز کنترل کرده و ضمن توزيع بهتر درآمد و ثروت کشور، آن‌ها را در محل‌هاي مناسب خرج مي‌کند. در کشورهاي در حال توسعه مثل ايران درآمدهاي مالياتي پس از درآمدهاي نفتي از اهميت خاصي برخوردارند.

اما با توجه به اهميت همکاري اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص مشارکت در پرداخت ماليات، متاسفانه در برخي موارد مشاهده مي‌شود که افرادي درصدد عدم انجام مسئوليت قانوني خويش در قبال برخورداري از خدماتي که دريافت مي کنند، هستند و ماليات قانوني را پرداخت نمي‌کنند. کوشش براي کاستن از بار مالياتي در گذشته و حال امر رايجي بوده و بعضي افراد کوشش خود را صرف يافتن راه‌هايي جهت نيل به اين مقصود مي‌کنند.

يکي از اين راهها فاكتور صوري و کدفروشي است، كه در ايران رواج پيدا كرده است و هردو از مصاديق بارز فرار مالياتي است و اين پديده مخل نظام مالياتي و اقتصادي کشور است و سازمان امورمالياتي طبق ماده ۲۷۴ اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم، به طور جدي با فرار مالياتي برخورد مي‌کند.

همچنين پديده فاكتور صوري و کدفروشي در ماليات بر ارزش افزوده بيشتر مشاهده شده است. واقعيت اين است که ماليات بر ارزش افزوده برعهده مصرف کننده است، اما از کانال توليد تا توزيع عبور مي‌کند و هدف اصلي آن شفاف سازي فرايند و فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور است و براي اينکه حمايت عملي از توليد صورت گيرد، شفاف شدن زنجيره فعاليت اقتصادي از مرحله ورود مواد اوليه به کشور تا توليد کالاي نهايي ضرورت دارد، تا بر اساس آن بتوان ماليات را وصول کرد، اما اين موضوع به دليل عدم رعايت قانون توسط برخي از مؤديان و نيز فراهم نبودن زيرساخت‌هاي اطلاعات فعاليت‌هاي اقتصادي در مقام عمل، اجرا را با مشکل همراه کرده است و فاكتور صوري و کدفروشي در اين نوع از ماليات رواج بيشتري دارد.

در همين راستا، متاسفانه برخي موسسات حسابداري و شرکت ها شکل گرفتند تا با صدور فاکتورهاي صوري براي افراد و ارائه به ادارات امورمالياتي، مبادلات اقتصادي غير واقعي را معتبر جلوه دهند و به عبارت ديگر نسبت به عدم پرداخت و عدول از قانون اقدام نمايند.

ارائه فاکتورهاي غيرواقعي و استفاده از کد اقتصادي ديگران مي تواند تبعات سنگيني براي موديان و فعالان اقتصادي داشته باشد. چرا که فاکتورهاي غيرواقعي به طور يقين از سوي سازمان امورمالياتي کشور شناسايي خواهد شد و همچنين مسئوليت تضامني براي استفاده کنندگان از کد اقتصادي ديگران را به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر سازمان امور مالياتي کشور با همکاري قوه قضائيه و وزارت ارشاد از انتشار آگهي هاي کدفروشي جلوگيري مي کند و ليست کدفروشان به دادستاني کل کشور اعلام مي شود و بر اساس مواد۱۶۹، ۱۶۹ مکرر و ۲۷۴ قانون ماليات‌ هاي مستقيم، جرائمي براي افرادي که از کد اقتصادي ديگران استفاده کنند و يا کدهاي خود را در اختيار سايرين قرار دهند، در نظر گرفته شده است.

آنچه که کارشناسان را به ممانعت در برابر اين قبيل از فرارهاي مالياتي اميدوار مي کند تحقق طرح جامع مالياتي در آينده نزديک است تا همه مبادلات بازرگاني در پايگاه اطلاعاتي نظام مالياتي ثبت شود و همچنين ارتقاي فرهنگ مالياتي آحاد جامعه و هر دو اين راهکار در کنار هم، اقتصادي شفاف و عاري از هرگونه تخلف را براي کشور رقم خواهد زد.

منبع : سازمان امور مالیاتی کشور

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.