در خواست نمایندگی:

با توجه به تنوع و گستردگی محصولات نرم افزاری هوشمند نوین در زمینه های مختلف و استقبال شرکت ها و سازمانهای تجاری سراسر کشور از این محصولات، این شرکت تصمیم به اخذ نمایندگی فعال فروش محصولات خود در شهرستان ها گرفته است.

همچنین گروه هوشمند نوین سعي كرده با پراکندگی مناسب نمایندگی ها زمينه مناسبي براي دسترسي متقاضيان ايجاد نمايد تا کلیه متقاضیان خرید نرم افزارهای هوشمند نوین، به سهولت امکان تهیه نرم افزارها و دریافت خدمات پشتیبانی را داشته باشند.

در صورت تمایل برای نمایندگی نرم افزارهای هوشمند نوین میتوانید فرم زیر را تکمیل نمایید.


فرم در خواست نمایندگی:
استجاریمالک

عامل فروشنمایندگی