لوح ها و تقدیرنامه ها :


لوح تقدیر نمایشگاه الکامپ
همایش راهبری و مدیریت اطلاعات
تقدیر کمیسیون نرم افزار
لوح سپاس
نمایشگاه های بین المللی
لوح تقدیرنمایشگاه لوله و اتصالات
دریافت تندیس مدیر برتر انفورماتیک
دریافت تندیس برترین پکیج نرم افزاری
مدیر برتر آموزشی
نشان ستاره های فناوری ایران
دریافت تندیس بلورین مشتری مداری
دریافت تندیس بلورین مشتری مداری