مشتریان شرکت

گروه هوشمند نوین از بدو تاسیس با بسیاری از سازمانها ، موسسات ، ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی همکاری نموده است که فهرست برخی از آنها به تفکیک نام مشتری در لیست زیر نمایش داده شده است .

رضايت مشتری همواره از شاخصهای مهم در انتخاب يک شرکت نرم افزاری در نظر گرفته ميشود. البته با توجه به فعاليت بسيار گسترده اين شرکت و کثرت مشتريان ، امکان قرار دادن اسامی تمامی آنها در يک صفحه وب وجود ندارد.

لازم به ذکر است که نرم افزار هوشمند نوین دارای بیش از 28000 کاربر می باشد.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/hnovinc/public_html/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 14

لیست مشتریان


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hnovinc/public_html/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 75

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/hnovinc/public_html/wp-content/plugins/tabs-responsive/template/content.php on line 112